Why Gives Shagun envelope carry a one rupee coin

519 views
Shagun envelope carry a one rupee coin

Shagun envelope carry a one rupee coin of 11, 21, 51, 101 रुपये फक्त शगुन आहेर च का द्यायचे, 1 रुपया अधिक देण्याचे कारण काय…

प्रत्येक शुभकार्यात शगुन म्हणून १ रुपया अधिक का दिला जातो

लग्न असो किंवा इतर कोणताही कार्यक्रम तुम्ही पाहिले असेल की प्रत्येकजण फक्त 11, 21, 51, 101 रुपये शगुन आहेर म्हणून देतात.

तुम्ही जे काही पैसे देता ते त्यात एक रुपया जोडून दिले जातात पण तुम्ही कधी विचार केला आहे की हे का देतात?

शेवटी पैशांमध्ये एक रुपया जोडून ते का दिले जाते हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे.

त्यामागचे कारण काय आहे आणि कोणत्या कारणास्तव एक रुपया जोडण्याची परंपरा आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया

म्हणजेच लोक नेहमीच करत आले आहेत म्हणून आता लोक हे फॉलो करतात आणि त्यामागे कोणतेही महत्त्वाचे कारण नाही.

मात्र जर यात संशोधन केले गेले तर ही परंपरा अनेक गोष्टींशी निगडित आहे आणि असे मानले जाते की यामुळे एक रुपया जोडला जातो.

जुन्या काळापासून परंपरा चालत आली आहे

तुम्ही हे देखील बघत आहात की लोक अनेक पिढ्यांपासून त्याचे अनुसरण करत आहेत.

पण जर तुम्ही इतिहासाच्या पानांमध्ये पाहिले तर समजले की यामागचे कारण काय असू शकते.

खरं तर बर्‍याच अहवालांमध्ये असे म्हटले गेले आहे की जुन्या दिवसांमध्ये कोणत्याही शुभ कार्यासाठी शगुन 20 अणे देण्याची परंपरा होती.

म्हणजे 1 रुपया आणि 25 पैसे म्हणजे सव्वा रुपया. एक रुपयामध्ये 16 अन्ना आहेत आणि म्हणूनच 50 पैशांना आठाने आणि 25 पैशांना चारणे म्हणतात.

म्हणजेच त्या काळापासून काहीतरी वाढवण्याची परंपरा आहे जसे की जर तुम्ही एक रुपयासाठी काही वाढवले ​​तर ते एक रुपयाचा एक चतुर्थांश भाग होतो.

Shagun envelope carry a one rupee coin
Shagun envelope carry a one rupee coin

शगुन शुभ आणि अशुभ यांचा संबंध

बऱ्याचदा लोकांना विश्वास ठेवावा लागतो की जेव्हा शून्य कोणत्याही राशीत येते तेव्हा ते अंत होते.

तशाच प्रकारे जर तुम्ही नातेसंबंधात शून्याच्या आधारावर नकारात्मकता दिलीत तर ते नाते संपुष्टात येते.

या कारणामुळे 1 रुपया वाढवला जातो. शून्य व्यतिरिक्त प्रत्येक संख्येचे सर्वाधिक कनेक्शन असते.

जसे 7 सप्त सप्तर्षी संबंधित आहे, 9 नौदेवी किंवा नौग्रह इत्यादीशी आहे. यामुळे शून्य हे शुभ नाही असे मानून त्यात एक रुपया जोडला जातो.

Shani Pradosh Vrat Katha । शनि प्रदोष व्रत कथा

Shagun envelope carry a one rupee coin

जर कोणी 51 रुपये दिले तर असे दिसते की ते 50 पेक्षा जास्त आहे, त्यात एक रुपया अधिक मिळवण्याचा आनंद आहे.

पण जर 59 दिले तर असे वाटते की ते 60 मध्ये एक रुपया कमी आहे.

पण १ रुपया जास्त दिल्या कारणामुळे असे दिसून येते की एखाद्या व्यक्तीने अधिक दिले आहे, यामुळे देखील एक रुपया जोडून दिला जाते.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फेसबूकइंस्टाग्राम

Related Posts

Leave a Comment