काय होईल जर ८० गुरु ग्रह एकत्र आले तर ?

गुरु ग्रहाचे वजन आपल्या सौरमंडळातल्या सर्व ग्रहांच्या दुप्पट आहे. याला काही ठोस जमीन नाही, गुरु ग्रह त्याच गोष्टी पासून बनला आहे जो की आपला सूर्य …