Tag: why do judge break the nib of pen

why judge breaks nib of pen after death sentence in Marathi  जज आपल्या पेनची निब का तोडतात?

why judge breaks nib of pen after death sentence in Marathi जज आपल्या पेनची निब का तोडतात?

Knowledge
why judge breaks nib of pen जाणून घ्या फाशीच्या सजे नंतर जज आपल्या पेनची निब का तोडतात ? आपण काही फिल्म मध्ये पाहिले असेल की जज दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावतो. जर आपण असे काही दृश्य पाहिलेअसेल तर त्या दृश्यांमध्ये जज आरोपींना फाशीच्या शिक्षा सुनावणी नंतर आपल्या पेनची निब त्याक्षणी तोडतो. हे पाहिल्यानंतर नक्कीच तुमच्या मनामध्ये याबद्दल कुतूहलही असेल की जज फाशीच्या सुनावणी नंतर आपल्या पेन ची नीब का तोडत असेल?  तर आम्ही तुम्हाला याबद्दलच माहिती देणार आहोत हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा. पण शेवटी का तोडली जाते पेनची नीब ? why judge breaks nib of pen जज च्या या पेनचा नीब तोडण्याला सीम्बोलीक एक्ट असे म्हणतात. जज जेव्हा आरोपीला शिक्षा सुनावतो. त्यानंतर लगेचच त्याच्या पेनची नीब त्या क्षणी तोडून टाकतो. याची बरीच कारणे आहेत काही कारने अशीही आहेत  why ...