मंगळवार, जून 22

Tag: Torajan people

Torajan people इंडोनेशियात दर तीन वर्षांनी  कबरीतुण मृतदेह बाहेर काढला जातो

Torajan people इंडोनेशियात दर तीन वर्षांनी कबरीतुण मृतदेह बाहेर काढला जातो

Religion, Tourism
Torajan people Indonesia इंडोनेशियात दर तीन वर्षांनी या सणाला काढला जातो कबरीतुण मृतदेह बाहेर न जायते म्रियते वा कदाची नांय भुत्वा भविता वा न भूय :| अजो नित्य :शाश्वतोSयं पुराणो न हन्यते ह्न्यमाने शरीरे || शरीर नष्ट झाले तरी आत्मा निरंतन अमर असतो. तो कधीच मरत नाही असा उपदेश आपल्याला भगवत गीतेत दिला आहे. आत्म्याचा निरतंन प्रवास करत असताना आलेला मृत्यु हा पहिला टप्पा असतो. .  पण आज आपन इंडोनेशिया तील ही जमात वरील श्लोका ला अनुसरून मृत्यु हा एक टप्पा आहे असे माणूनच मृत व्यक्तीला जीवंत असल्या सारख समजतात. आपन या जमाती बद्दल जाणून घेणार आहोत.  Torajan people इंडोनेशिया तील “तोरजा“ Torajan people नावाची एक जमात आहे आणि ही जमात प्रत्येक वर्षी “मानेन “ Manene Death Ritual Indonesia नावाचा एक उत्सव साजरा करत असते. हा उत्सव साजरा करताना ते मृत व्यक्तीचे शव शोधून बाहेर...