व्यवसाय करता करता पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या कंपनीची कहानी

आजकाल आपण नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पनेतून निर्माण झालेली उद्योग बघत असतो, आणि खूप मोठे झालेले उद्योग त्यामागे काही खूप मजेशीर गोष्ट असते.  आज आपण अशाच …