५० वर्षानंतरी ही बलाढ्य देशाच्या राष्ट्रपती च्या हत्तेचे गूढ उकलले नाही .

खून दरोडे भ्रष्टाचार अत्याचार हे फक्त आपल्या देशात घडत नाहीत,  ते विकसनशील व अविकसित देशांमध्ये सुद्धा घडतात, स्वतःचा स्वार्थ साधून घेण्यासाठी खूप मोठ्या व्यक्ती हे …