Tag: Julie Church

Ocean Sole व्यवसाय करताना पर्यावरणाचे रक्षण करणारी कंपनी

Ocean Sole व्यवसाय करताना पर्यावरणाचे रक्षण करणारी कंपनी

Knowledge, Tourism
ocean sole africa आजकाल आपण नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पनेतून निर्माण झालेली उद्योग बघत असतो. खूप मोठे झालेले उद्योग त्यामागे काही खूप मजेशीर गोष्ट असते.  आज आपण अशाच एका उद्योगाबद्दल माहिती जाणून जगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणप्रेमी आहेत, अशाच एका पर्यावरण प्रेमाची ही गोष्ट आहे. Ocean Sole त्याने सुरुवातीला समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्यास सुरुवात केली,  तो खूप मोठ्या प्रमाणावर कचरा गोळा करून आणि त्याची विल्हेवाट लावत असत.  पण नंतर त्या क्या कचर्‍यातून आज आपण काही वस्तू बनवू शकतो.  मग त्याने तो कचरा एकत्र करण्यास सुरुवात केली, त्याच्यावर प्रक्रिया करून आज तो कच्च्या मालापासून पक्का माल  बनवत आहे. म्हणजेच टाकाऊ पासून टिकाऊ बनते. आणि यातून त्याला बक्कळ कमाई मिळते.  ocean sole africa यामध्ये त्याच्या दोन गोष्टी साध्य झाल्या,  ए...