Sanskrit Shlok मंदिरात दर्शन घेऊन आल्यावर पायरीवर किंवा ओट्यावर का बसतात

sanskrit shlok

anskrit shlok आज ही लोक मंदिरात देवच दर्शन घेऊन आल्यास…