या वेळी होईल वर्षातल्या सगळ्यात मोठ्या सूर्य ग्राहणाची सुरुवात

ग्रहण म्हटलं की लहान मुलांपासून ते थोरांपर्यंत कुतुहलचा एक विषय असतो. याला काहीजण अंधश्रद्धेचा थारा देतात तर काहीजण विज्ञान शोधतात. अंतराळातील घडणाऱ्या या घटनेचा परिणाम …