हाताचे चुंबन घेवून रोग बऱ्या करणाऱ्या बाबचे कोरोना मुळे निधन, 23 भक्तानाही लागण .

भारतामध्ये श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा बाळगणारे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत, पण अंधश्रद्धा बाळगत असताना खूप मोठ्या प्रमाणावर भारतामध्ये गुन्हे घडत असतात, कारण भोंदूगिरी हे त्याला कारणीभूत …