Tag: शुक्र ग्रह

काय होईल जर रोज उगवणाऱ्या सूर्याचा अचानक अंत झाला तर ?

Knowledge
कल्पना करा जर हा पिवळा तारा आपल्या आयुष्याच्या पहिलेच मृत्यू झाला तर, किंवा तो आकाराने छोटा झाला तर किंवा तो थंड झाला तर  असे झाल्यास पृथ्वीवर याचा परिणाम काय होईल? आपल्या सूर्याचा जन्म 4.6 दशलक्ष वर्षाखाली झाला, खूप मोठा धूळ आणि वायूचा गोळा आणि अशा वायूच्या गोळ्या पासून तयार झालेले ढग यांच्यामध्ये एकमेकांची टक्कर झाली आणि याची उत्पत्ती झाली तेव्हापासून सूर्य आपल्याला ऊर्जा प्राप्त करत असतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा प्रदान करत असतो की  लाखो हजारो टन अनु उर्जा बरोबर असतो. आणि जर ही ऊर्जा सूर्य निर्माण करणे बंद केले तर काय होईल?  जर असं झालं तर सूर्य सध्या ज्या तीव्रतेने चमकतो त्याच्यापेक्षा पाच पट अधिक चमकू लागेल. त्या काळात पृथ्वी पूर्ण जळून खाक होईल, जशी वीनस ग्रह ज्वालामुखी मध्ये बदलला गेला तसा, समुद्राच्या पाण्याची वाफ बनायला चालू होईल, सगळे झाड व जीवसृष्टी जळून राख...