काय होईल जर रोज उगवणाऱ्या सूर्याचा अचानक अंत झाला तर ?

कल्पना करा जर हा पिवळा तारा आपल्या आयुष्याच्या पहिलेच मृत्यू झाला तर, किंवा तो आकाराने छोटा झाला तर किंवा तो थंड झाला तर  असे झाल्यास …