Tag Archives: बिअर

बीयर च्या हिरव्या आणि तपकिरी रंगाच्या बाटल्यांचे रहस्य

बियर म्हणजे काय हे सांगायची आवश्यकता कोणालाच नाही कारण गल्लीतील लहान मुलांपासून ते मोठ्या पर्यंत सगळ्यांनाच माहिती असतं, आणि लहान मुलांमध्ये ज्यांना माहीत नसतं त्यांच्या वयाने मोठे असलेले मित्र त्याचे ज्ञान अवगत करून देतात. बिअर पिणे चांगले नाही हे माहित असताना सुद्धा बियर पिल्याने काही होत नाही या गैरसमजात तरुण मंडळी करीत असतात,  आपण जसा चहा पितो तसा… Read More »