Tag: बालपण

तुम्हाला आठवतात का तुमच्या शिक्षकांचे आवडते डायलॉग्स ?

Entertainment
बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा या म्हणीप्रमाणे आपण आपल्या बालपणीच्या जुन्या आठवणी मध्ये रमून जातो, धावपळीच्या जीवनामध्ये बालपणीच्या आठवणी ताज्या करण्यासाठी वेळ नाही, पण निसर्गाने जी महामारीची किमया घडवली त्याच्यामुळे सध्या सर्वत्र वेळ आहे, बालपण म्हटलं की शाळा आलीच, शाळेमधील धमाल गोष्टी आठवण्याचा प्रयत्न केला तर खूप जुन्या गोष्टीचा उलगडा होईल, तशीच आठवण म्हणजे शाळेतील शिक्षक, प्रत्येक शिक्षकांची एक वेगळी विशेष बाब असायची, प्रत्येक शिक्षक शिकवताना आपली शैली वापरायचे, त्याच शैलीमध्ये त्यांचे डायलॉग असायचे, आणि ते डायलॉग्स आठवले की चेहऱ्यावर अजूनही स्मित हास्य येत, तर चला आठवूया बालपणीच्या शाळेतील शिक्षकांचे डायलॉग्स. मराठवाड्यातील शाळेतील शिक्षकांचे डायलॉग्स 1 "काय गोष्ट आहे खूप खसखस पिकल्याय आम्हाला पण सांगा थोड" २ "खायचं प्यायचं, आंघोळ करायचं बरं लक्षात आहे, आणि होमवर्क मल...